(دانش و فناوری)

پایگاه خبری جوان

دانلود نرم افزار آموزشMicrosoft Visual Studio 2008

  • دانلود نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2008 (حجم 128MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

  • دانلود نرم افزار آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 126MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

  • دانلود نرم افزار آموزش Visual basic 6.0 مقدماتی (حجم 141MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

  • دانلود نرم افزار آموزش Visual basic 6.0 پیشرفته (حجم 66.6MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

  • دانلود نرم افزار آموزش Visual C++ 6 (حجم 70.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)
  • + نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان ۱۳۸۹ساعت 22:32  توسط رسول مونسان  |